Góc nhìn

Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của Cha Vincenzo Bordo

“Tôi tớ của Chúa” Cha Vincenzo Bordo là một thừa sai dòng Hiến sĩ Đức Mẹ, được người dân Hàn biết đến với tên tiếng Hàn là cha Kim Ha-jong, nghĩa là “tôi tớ của Chúa”. Việc được chọn làm người cầm đuốc cho Thế vận hội là điều thật bất ngờ với cha Vincenzo….

Đức Thánh Ca gặp các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về nạn buôn người

Trong bài huấn dụ của Đức Thánh Cha với các tham dự viên, Đức Thánh Cha khởi đi từ đoạn Tin Mừng của thánh Gioan (10,10): “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”, để nói về sứ mạng của Chúa Giêsu: ban sự sống tròn đầy cho tất cả mọi người…